Χάρτης με συνεργασίες

Χάρτης με συνεργασίες

Διακίνηση

Διακίνηση εμπορευμάτων

Προσφέρουμε καθημερινά ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων, είτε στις εγκαταστάσεις των πελατών μας, αν βρίσκονται κοντά στην περιοχή μας, είτε στα πρακτορεία διανομής των Αθηνών που θα μας υποδείξουν.

Οι διακινήσεις γίνονται με ταχύτητα, αξιοπιστία, ασφάλεια

και πάντα στον συμφωνημένο χρόνο.

Δίκτυα διανομής στην Ελλάδα
- Αθήνα
- Θεσσαλονίκη
‐ Κρήτη
‐ Ρόδος
‐ Κως
‐ Κάλυμνος
‐ Πάτμος
‐ Σάμος
‐ Σαντορίνη
‐ Λέσβος
‐ Ζάκυνθος
‐ Πελοπόννησος
‐ Ιωάννινα
‐ κλπ