Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Tο όραμά μας
Η επιτυχής και ατελείωτη αναζήτηση, επιλογή, διαχείριση και διακίνηση τροφίμων, που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών μας και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους.

Η αποστολή μας
Να δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας, εξασφαλίζοντας συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, να προβλέπουμε τις ανάγκες της αγοράς και να ακολουθούμε υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Οι αξίες μας

Ακεραιότητα
Επικοινωνούμε άμεσα
και επαγγελματικά με κάθε
πελάτη, προμηθευτή ή συνεργάτη.

Εστίαση στον πελάτη
Προσθέτουμε

στους πελάτες μας αξία και
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
.

Συνεχής βελτίωση

Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι,

να τηρούμε τις αξίες μας και

ζητάμε ανατροφοδότηση για να
ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας.