Περιγραφές

Περιγραφές

Προϊόντα, Υπηρεσίες, Πελάτες, Εμπειρία

Προϊόντα:
Η εταιρεία "Grocer's IKE" διακινεί

τρόφιμα συσκευασμένα σε παλέτες.

Υπηρεσίες:
Καθημερινές παραδόσεις

στις εγκαταστάσεις των πελατών μας

ή σε πρακτορεία της Αθήνας,

που διανέμουν σε όλη την Ελλάδα.

Πελάτες:

  • Δίκτυα Διανομής
  • Χονδρικό Εμπόριο

Εμπειρία:

Η εμπειρία και η άψογη οργάνωση της εταιρείας μας, δίνει την δυνατότητα αλλά και την ικανότητα:

  • να προσφέρουμε άμεσες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας
  • να υποστηρίζουμε σταθερά τις προοπτικές ανάπτυξής τους
  • να βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητά τους
  • να προτείνουμε νέα προϊόντα υψηλής ποιότητας, που ενισχύουν το κύρος τους και φέρουν κέρδος.

Στις νέες εγκαταστάσεις μας, με τα υπάρχοντα προϊόντα μας και τη συνεχή αναζήτηση νέων, επιδιώκουμε να αυξήσουμε τις συνεργασίες μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς τα Δίκτυα Διανομής σε όλη την Ελλάδα.