Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Στόχος μας είναι να τυποποιούμε τις διαδικασίες μας και να πιστοποιούμε την εταιρεία μας σύμφωνα με

το πρότυπο ISO 9001: 2015 για τη διαχείριση ποιότητας λειτουργίας

και το πρότυπο ISO 22000: 2005 (HACCP) για τη διαχείριση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων

που λαμβάνουμε, αποθηκεύουμε και διανέμουμε στους πελάτες μας.

Διατηρούμε τις πιστοποιήσεις μας και δεχόμαστε ελέγχους τουλάχιστον ετησίως.
Δεχόμαστε επίσης περισσότερους ελέγχους από πελάτες και προμηθευτές, με τους οποίους έχουμε συνεργασία και συμβόλαια.